Thẻ: Bản sao giấy khai sinh có giá trị tương đương với bản chính không?