Thẻ: Các trường hợp nào sẽ phải thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe biển số xe