Thẻ: Sau khi thuận tình ly hôn thì thời điểm nào chấm dứt hôn nhân?