Thẻ: Thủ tục làm thẻ căn cước công dân có gắn chip lần đầu như thế nào?