Thẻ: Bắt giữ người để đòi nợ thì có vi phạm pháp luật hay không?