Thẻ: Biển số xe là một phần quan trọng trong cuộc sống hàng ngày của người dân Việt Nam. Được sử dụng với mục đích phân biệt và nhận dạng các phương tiện giao thông