Thẻ: Đất khai hoang khi bị nhà nước thu hồi có được đền bù hay không?