Thẻ: Không có bằng lái xe có bị giam xe hay không?