Thẻ: Lệ phí cấp biển số xe mới theo biển số định danh là bao nhiêu?