Thẻ: Người dân sử dụng pháo hoa nổ có bị truy cứu trách nhiệm hình sự hay không?