Thẻ: nó trở thành một loại “tên riêng” cho mỗi chiếc xe