Thẻ: Sử dụng pháo hoa nổ trái phép sẽ bị xử phạt hành chính như thế nào?