Thẻ: Thuế GTGT hàng nhập khẩu có được khấu trừ không?