Thẻ: Tiền sử dụng đất phải nộp khi làm sổ đỏ đất khai hoang là bao nhiêu?