Thẻ: Bị mất biển số xe máy có được xin cấp lại hay không?