Thẻ: Bị tước giấy phép lái xe thì có được tham gia giao thông không