Thẻ: Có được cấp thị thực của con vào chung hộ chiếu của bố mẹ không?