Thẻ: Đăng ký kết hôn khi không có sổ hộ khẩu có được không?