Thẻ: Lệ phí đăng ký khai sinh quá hạn tại Quảng Ninh là bao nhiêu?