Thẻ: Người có hành vi đánh bài ăn tiền thì mức xử phạt hành chính là bao nhiêu?