Thẻ: Xe mô tô gắn biển xin số tham gia giao thông có bị xử phạt vi phạm hành chính?